Information till våra hyresgäster

Källsortering

I våra soprum kan du lämna vanligt hushållsavfall.
Förpackningar av glas, plast, metall och kartong ska lämnas till de allmänna miljöstationerna.
Du kan komma att debiteras en avgift på 1000-2000 kr för bortkörning av sådant material.

Rökförbud i våra lägenheter

För att få en sundare boendemiljö har vi fr.o.m. 1 januari 2019 infört rökförbud i alla våra lägenheter.

Havstens Biltvätt

Som hyresgäst hos Havstens Fastighetsförvaltning har du 20 % rabatt på samtliga tvättar i biltvätten. Det du behöver göra för att få rabatten är att du går in på www.havstensbiltvatt.se och registrerar dig som kundmedlem samt skapar ett tvättkort och laddar det med valfri summa,  minimum 100:-, så får du ditt tvättkort med posten.
Mer information på vår hemsida: https://havstensbiltvatt.se

Aktuell hyra

Avvikande öppettider

Under jul och nyår har vi begränsade öppettider.