Information till våra hyresgäster

Källsortering

I våra soprum kan du lämna vanligt hushållsavfall.
Förpackningar av glas, plast, metall och kartong ska lämnas till de allmänna miljöstationerna.
Du kan komma att debiteras en avgift på 1000-2000 kr för bortkörning av sådant material.

Rökförbud i våra lägenheter

För att få en sundare boendemiljö har vi fr.o.m. 1 januari 2019 infört rökförbud i alla våra lägenheter.

Havstens Biltvätt

Som hyresgäst hos Havstens Fastighetsförvaltning har du 20 % rabatt på samtliga tvättar i biltvätten. Det du behöver göra för att få rabatten är att du går in på www.havstensbiltvatt.se och registrerar dig som kundmedlem samt skapar ett tvättkort och laddar det med valfri summa,  minimum 100:-, så får du ditt tvättkort med posten.
Mer information på vår hemsida: http://havstensbiltvatt.se

Aktuell hyra

Hyresförhandlingar klara 1 april 2022

Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommit överens om hyrorna för 2022. Den nya hyran gäller från och med 2022-04-01.

Förhandlingsresultatet i Tanum innebär en hyreshöjning på 1,8 procent. Förhandlingsresultatet i Ed innebär en hyreshöjning på 1,67 procent.

Hyra 2023: förhandlingar pågår, klicka på länk för mer information

Avvikande öppettider

Under jul och nyår har vi begränsade öppettider.